افطار تا سحر

آب روان که جاری میشه اگر راهی نباشه راهی باز میکنه و اگر باز نشه آنقدر اونجا می ایستد که اون بستر تسلیم میشه و.... خلاصه سنگ هم تسلیم سماجت آب میشه آخرش!

حالا نقل جامعه ماست که شبیه اون آب داره رفتار میکنه.

این روزها که ماه رمضان و تابستان همراه هم شده اند خیلی جاها به طرح افطار تا سحر پیوسته اند. سینما، رستوران کافی شاپ ، مرکز خرید و النهایه خیابان ها. اضافه کنید به این ها بازی های یورو 2016 و والیبال و حتی کوپا آمریکا!

جولانگاه قلیون دیگه چایی خونه های سیبیل بازار جنوب شهر نیست، دیگه از بوی تند تنباکوی میوه ای که از جلوی یه مغازه میزنه بیرون نمیشه فهمید کجا دارند قلیون میکشند، فوتبالی که تماشایش در ورزشگاه ها تک جنسیتی بود و بساط پخش آن در سینما ها هم جمع شد حالا در کافه هایی که از طرح افطار تا سحر بهره می برند پخش می شود و قلیون هایی که کنار پایه میز پارک می کنند و همکاری تهویه های قدرتمندشان حتی میز کناری هم وجودش را احساس نمی کند. دوران تابلو های سیگار نکشید هم تمام شده و کافیست نخ اول را آتش بزنید تا با زیرسیگاری ازتان پذیرایی کنند.

جامعه یاد گرفته راه رو برای خودش باز کنه، گاه

به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می زند،

گاه نرم و آهسته....از افطار تا سحر.


زمان: 2018-04-16 15:45:06